Hero Image

Ühiskondlik vastutus

Ühiskonna, inimeste ja terve maailma kogukondade toetamine on meie pikaajalise edu tagamiseks hädavajalik.

 

Me astume vastu maailma suurimatele tervishoiuprobleemidele

Meie eesmärk on alati püüelda kõiges parema maailma loomise poole: alates maailma kõige rängematele haigustele lahenduse leidmisest ning oma ravimite ja vaktsiinide abivajajateni toimetamisest kuni tõhusamate tervishoiusüsteemide loomiseni.

 

Meie lähenemine

Meie jätkusuutliku mõju avaldamise võime keskmes on vastutustundlik tegutsemine. Loome pikaajalist väärtust oma ettevõttele ja ühiskonnale.

Uuenduslike ravimite ja vaktsiinide kättesaadavus

Paljudes maailma paikades on ligipääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele raskendatud. Me anname oma panuse tagamaks, et meie tooted on abivajajatele ligipääsetavad ja taskukohased.

Elude päästmine ja elukvaliteedi parandamine tipptasemel teadustöö kaudu

Teeme pikaajalisi investeeringuid teadus- ja arendustegevusse ning keskendume haigustele, mille puhul saame avaldada suurimat positiivset mõju.

Nakkushaiguste uurimine ja vaktsiinide väljatöötamine

Oleme pühendunud nakkushaigustega kaasnevate üleilmsete tervishoiuprobleemide lahendamisele.

Koostöö partneritega, kes jagavad meie pühendumust

Meie eesmärk on ületada koostöö, investeeringute ja pideva teadustöö abil takistused kõikidele inimestele tervema tuleviku tagamiseks.

Meie kõige väärtuslikum vara

Et rakendada meie mitmekesise töötajaskonna teadmisi ja kogemusi, läheneme töökohas kaasamisele läbimõeldult ja strateegiliselt, investeerime töötajate arengusse ning hoolitseme nende füüsilise, emotsionaalse ja rahalise heaolu eest.

Koolitus- ja arendustegevus

Investeerime koolitus- ja arendustegevusse, sest meie ettevõtte kultuuri keskmes on uudishimu.

Terviklik lähenemine töötajate heaolu eest hoolitsemisele

Töötajad saavad teha kõige tulemuslikumat tööd ainult siis, kui nad tunnevad end hästi kõigis eluvaldkondades.

Mitmekesisus ja kaasamine

Jõud, mis tõukab meid tagant kõiges, mida me teeme.

Planeedi heaolu on meie äri jätkusuutlikkuse tagamiseks hädavajalik

Üleilmse ettevõttena mõistame, et meie tegevusel on otsene mõju meie planeedile.

Tulemusliku tegevuse toetamine

Energia säästmine, veetarbimise vähendamine, toormaterjalide tõhus kasutamine ja vastutustundlik jäätmekäitlus.

Keskkonnahoidlik töökorraldus

Rakendame jätkusuutlikkuse strateegiaid, et vähendada oma keskkonnamõju.

Väärtusahelale avaldatava mõju vähendamine

Teeme koostööd tarnijate ja klientidega, et mõista ja vähendada oma toodete elutsükliga seotud mõju.

Tegutseme eetiliselt, ausameelselt ja kooskõlas inimõigustega

Suure üleilmse tervishoiuettevõttena on meie töö osaks tugevate usaldusel põhinevate suhete loomine. See tähendab sidusrühmade ära kuulamist ja nendelt õppimist ning avatud suhtlust seoses meie tehtavate otsuste ja saavutatud tulemustega.

Meie väärtused ja standardid

Meie olemuse alus on tegevusjuhend, mis aitab meil säilitada oma mainet usaldusväärse ettevõttena.

Inimõigused

Meie eesmärk on tuvastada ning ennetada oma tegevuses ja tarneahelas töö- ja inimõiguste rikkumisi.

Eetiline müük ja turustamine

Järgime kõikides ärivaldkondades rangeid eetilise müügi ja turustamise tavasid.

Meie mõju numbrites

100%

20 peamisest üleilmsest haigusest on meie toodete ja tootmisahelaga hõlmatud

43%

juhtivatel ametikohtadel töötavad naised

25,4%

meie ostetud elektrist on pärit taastuvatest allikatest. Meie eesmärk on suurendada seda näitajat 2040. aastaks 100%-ni.

$2,4 mld

on kulutatud vähemustest, naistest, veteranidest, LGBT-kogukonnast ja puuetega inimestest omanikega tarnijate juures

Heategevus on oluline osa meie ettevõtte lähenemisest ühiskondlikule vastutusele

Meie eesmärk on leida jätkusuutlikke lahendusi maailma peamistele terviseprobleemidele ja tugevdada kogukondi, kus meie töötajad elavad ja töötavad.