Majanduslike suhete avalikustamine

 

Koostöö tervishoiutöötajatega

Ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vaheline koostöö on tervishoiu arengu ja meditsiinilise innovatsiooni tagamisel vältimatu.

Majanduslike andmete avaldamine muudab koostöö ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate vahel ning sellega seoses antud soodustused läbipaistvaks. Sedalaadi avalikustamine on kogu Euroopa meditsiinivaldkonda hõlmav tegevusmudel, mida peavad järgima kõik Euroopa ravimitööstuse liitude katusorganisatsiooni EFPIA liikmed – Eestis Ravimitootjate liidu liikmed, kelle hulka kuulub ka MSD.

Avalikustamiskohustus kehtib tervishoiuasutustele ja eraettevõtjatele ning hõlmab näiteks registreerimis-, reisi- ja majutuskulusid ning spetsialistide ja nõustajate tasusid. Avalikustada tuleb soodustuse saaja nimi, töökoht ning soodustuse väärtus ja vorm.

MSD avalikustab tervishoiutöötajatega tehtud majandusliku koostöö andmed 1. juunil.

Avalikustamisega seotud dokumendid avaldatakse käesoleval veebisaidil:

 • Majandusliku koostöö andmed 2020
 • Majandusliku koostöö andmed 2019
 • Majandusliku koostöö andmed 2018
 • Majandusliku koostöö andmed 2017
 • Majandusliku koostöö andmed 2016
 • Eestis oli MSD turunduspartneriks kuni 12/2017 Oriola Estonia OÜ, praeguse nimega Oribalt Estonia OÜ, kes ei ole EFPIA liige, kuid avalikustab vabatahtlikult MSD/Oriola partnerluse raames tervishoiutöötajatega tehtud majandusliku koostöö andmed oma kodulehel.

  Majanduslike suhete avalikustamise eesmärk on teha teatavaks MSDga koostööd tegevatele või MSDga töösuhtes olevatele tervishoiuteenuse osutajatele / tervishoiutöötajatele antud (rahaliste või mitterahaliste) hüvede väärtused kooskõlas kindlaksmääratud eesmärkide ja sätetega, sealhulgas riigi tasandil kohaldatavate seaduste eesmärkide ja sätetega. Kohaldatavate seaduste nõuetele vastamiseks on MSD küsinud kõikidelt hüvesid saanutelt luba nendega seotud andmete avalikustamiseks ja kõnealused isikud on andnud selleks oma nõusoleku. Teave, mille avaldamiseks ei ole saadud üksikisikult luba, avaldatakse koondandmetena. Kõik uuringute ja tootearendusega seotud avalikustamisele kuuluvad andmed avalikustatakse ühtse koondteabena.

  Majanduslike suhete avalikustamisega ei anna MSD tervishoiuteenuse osutajatega seotud andmetega käesoleva veebisaidi kaudu tutvuvatele isikutele luba andmete täiendavaks töötlemiseks. Lisateave käesoleval veebisaidil avalikustatud andmete esitamise korra kohta on kättesaadav metoodika kirjelduses, milles selgitatakse avalikustatavate hüvede tähendust ja nende andmete sisu.

  Lisateave MSD koostöö kohta tervishoiutöötajatega ning selle koostööga seotud teabe avalikustamise kohta: msdeesti@merck.com

  Mida hõlmab ravimiettevõtte ja tervishoiutöötajate koostöö?

  Ravimitööstuse ja tervishoiutöötajate koostöö mängib olulist rolli näiteks uute innovatiivsete ravimite arendamisel ja tervishoiuvajaduste analüüsimisel. Sageli soovib ravimiettevõte tervishoiutöötajatele kasutamiseks pakkuda uusimat ravi ja meditsiiniliste uuringute teavet.

  Ravimiettevõtted ja tervishoiutöötajad teevad koostööd näiteks järgmistes valdkondades:

  • • kliiniliste uuringute kavandamine ja teostamine, tulevaste uuringuvajaduste kindlaksmääramine;
  • • parima kliinilise tava levitamine;
  • • meditsiiniline koolitus;
  • • spetsialistide konsultatsioonid.

  Selleks et ka Eesti patsiendid saaksid kasu meditsiinilisest innovatsioonist, tuleb kõnealuseid ja kaasnevaid võimalusi tutvustada Eesti tervishoiutöötajatele. See tähendab mitmekülgseid koolitusi ja kogemuste vahetamist. Seda kõike tehakse patsientide huvides.

  Lisateave majanduslike andmete avaldamise kohta Ravimitootjate Liidu kodulehel rtl.ee/efpia-avalikustamiskoodeks

Andmete avalikustamise metoodika