Keskkonnasäästlikkus on meile oluline.
Planeedi Maa tervis on hädavajalik ka
inimeste tervise seisukohalt.

Keskkonnasäästlikkus on meile oluline.
Planeedi Maa tervis on hädavajalik ka
inimeste tervise seisukohalt.

MSD on pühendunud ravimite ja vaktsiinide keskkonnateadlikule tootmisele. Me püüame vältida oma tegevuse kahjulikku mõju keskkonnale, hoolitsedes loodusvarade (vee) eest, säästes energiat ja kõrvaldades jäätmeid vastavalt nõuetele. Me teeme seda kõike sellepärast, et see on kooskõlas meie kui hea korporatiivse kodaniku väärtustega ja sellepärast, et see on majanduslikult mõttekas.

Selleks, et keskkonda positiivselt mõjutada, ei piirdu me üksnes oma tegevuse otsese mõjuga. Me toetame majanduslikult valitsusväliseid organisatsioone ja nende kohalikke partnereid, et kaitsta ökoloogilisi ressursse kogu maailmas.