Miljonid inimesed kogu maailmas
sõltuvad meie toodetest, seepärast oleme
ettevõttena tegutsedes seadnud endale
kõrged standardid

Miljonid inimesed kogu maailmas
sõltuvad meie toodetest, seepärast oleme
ettevõttena tegutsedes seadnud endale
kõrged standardid

Meie strateegia põhineb eetika ja aususe põhimõtete järjepideval järgimisel. Avatud ja eetilise ärikeskkonna tagamiseks ei piisa ainult õigetest mehhanismidest, standarditest ja väljaõppest, vaid iga päev tuleb pingutada selleks, et täita endale seatud kõrgeid nõudmisi.

MSD-s on kehtestatud eetikapõhimõtted ja kord, mille eesmärk on hõlbustada ravimite ja vaktsiinide turundamisele kohaldatavate seaduste ja eeskirjade järgimist. Meie põhimõtted on kooskõlas IPFMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations) ja EFPIA ( European Federation of Pharmaceutical Industry Associations) tegevusjuhistes esitatud nõuete ja juhenditega.

Majanduslike suhete avalikustamine