TEERAJAJAD
VAKTSIINIDE
VALDKONNAS

TEERAJAJAD
VAKTSIINIDE
VALDKONNAS

Dr Edward Jenner nakatab kaheksa-aastase James Phippsi veiserõugetesse.

Nüüdisaegsete vaktsiinide ajalugu sai alguse 1796. aastal, kui dr Edward Jenner nakatas kaheksa-aastase James Phippsi veiserõugetesse, et kaitsta teda rõugete eest. Sellest tuleneb ka nimetus „vaktsineerimine“ – „vacca“ tähistab ladina keeles „lehma“. Õigupoolest on juba sajandeid teatud, et mõne haiguse korral tekib pärast läbipõdemist kaitse edaspidise nakatumise eest. Rõuged oli esimene haigus, mida inimesed hakkasid tahtliku nakatamise teel vältima.

80 aastat pärast seda, kui Jenner oma töö tulemused avaldas, töötas Louis Pasteur välja esimese nõrgestatud baktereid sisaldava elusvaktsiini. Nõrgestamine on protsess, mille käigus bakterit või viirust töödeldakse, et see ei saaks enam haigust põhjustada, kuid kutsuks siiski esile immuunvastuse, nagu loomulikul teel nakatumisel. Kulus veel mitukümmend aastat, enne kui tänu edusammudele ülduuringutes ja kliinilistes uuringutes olid teaduslikud teadmised viirustest piisavad, et alustada vaktsiinide väljatöötamist viirushaiguste vastu.

DR MAURICE HILLEMAN

Võitluses viirushaiguste vastu kuuluvad teerajajate hulka näiteks Jonas Salk ja Albert Sabin. Olulise panuse andis ka dr Maurice Hilleman, kes aastatel 1956–1984 juhtis MSD viiruste ja rakubioloogia osakonda ning osales enam kui 40 vaktsiini väljatöötamisel. Hillemani kirglik pühendumus on tänaseni inspiratsiooniks paljudele teadlastele meditsiiniuuringute laborites.


Dr Hilleman sündis ja kasvas üles talus Montana osariigis. Elu oli raske, kuid see andis talle hea põhja hilisemaks tööks. „Talus kasvades omandad hulga olulisi teadmisi elust enesest,“ on ta tunnistanud. Pärast mikrobioloogia ja keemia doktorikraadi omandamist Chicago ülikoolis valis Hilleman teaduskarjääri asemel töö ravimiettevõttes.

Olenemata arvukatest saavutustest, sealhulgas enam kui 40 inim- ja veterinaarvaktsiini väljatöötamisel osalemine, on dr Maurice Hillemani nimi laiemale üldsusele ja ajakirjandusele peaaegu et tundmatu. Sellegipoolest on tal rahvatervises kahtlemata oluline roll.

“Pasteuri järel on ta ennetusmeditsiinis korda saatnud rohkem kui keegi teine..”

– Dale C. Smith, chief historian at the Uniformed Services University of the Health Sciences in Bethesda, Md.

“Ta oskas oma kasulikke ideid suurepäraselt kliinilisse praktikasse üle kanda. Maurice’i geniaalsus avaldus vaktsiinide väljatöötamisel ja nende usaldusväärsel reprodutseerimisel. Ta vastutas kõikide ravimiarenduse etappide eest, alates uuringutest turulelaskmiseni.”

– Paul Offit, chief of infectious diseases, Children's Hospital of Philadelphia and Hilleman's biographer

1988. aastal omistas USA president Ronald Reagan dr Hillemanile teadusauhinna National Medal of Science ja 1997. aastal pälvis ta Albert B. Sabini nimelise kuldmedali. USA allergia- ja nakkushaiguste instituudi (NIAID) direktor dr Anthony Fauci on öelnud, et Hilleman

“on üks 20. sajandi teaduse, meditsiini ja rahvatervise tõelisi suurkujusid.”


VAKTSIINID:

meie ajalugu, meie pärand

Loe lähemalt