MEIE TÖÖ HIVi VALDKONNAS

MEIE TÖÖ HIVi VALDKONNAS

Alates esimeste HIV-ravimite turuletulekust ligi kolmkümmend aastat tagasi on MSD teinud jõupingutusi, et suurendada oma ravimite kättesaadavust, arendada tervishoiutaristut ning tegeleda tervise- ja arenguprobleemidega kogu maailmas.

ÜLE MAAILMA

2016. aasta lõpu seisuga oli HIViga nakatunuid üle maailma umbes 36,7 MILJONIT.

2016. aastal nakatus HIVi umbes 1.8 MILJONIT inimest.

Hinnangute kohaselt on vaid 70% nakatunutest diagnoosist teadlik.

30 AASTAT PÜHENDUMUST HIVI/AIDSI RAVILE

1980. aastate keskpaigas alustas MSD HIVi kliinilisi uuringuid, et leida lahendus võimaliku epideemia ärahoidmiseks – meie teadlased olid HIV-ravimite avastamisel ja väljatöötamisel esimeste seas. Täna on tulevik, kus HIV/AIDS on ravitav või hallatav, juba lähemal ning suur osa selles on olnud MSD jõupingutustel.

 


RAVIMITE KÄTTESAADAVUSE PARANDAMISEKS ON VAJA MITMETAHULIST LÄHENEMISVIISI

MSD teeb jätkuvalt jõupingutusi, et suurendada oma HIV-ravimite kättesaadavust, eelkõige arenguriikides. Selleks osaleme partnerlusprojektides, mille eesmärk on tugevdada tervishoiusüsteeme ning seeläbi edendada ennetuskultuuri ja parandada raviteenuste osutamist. Ilmselgelt ei ole see töö jõukohane vaid ühele osapoolele ning vaja on vastastikku kooskõlastatud jõupingutusi. Teeme koostööd valitsuste, abiandjate, innovatiivsete ja geneeriliste ravimite tootjate, mitmepoolsete organisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga, et tegeleda kõikide teguritega, mis mõjutavad ravimite kättesaadavust.