Kuidas me tegutseme

Kuidas me tegutsemeMeie eesmärk on rajada teed tervemasse tulevikku, kuid meie jaoks on oluline ka see, kuidas me sinna koos jõuame.
Meie tooted mõjutavad inimeste elusid ja heaolu terves maailmas. Oleme seadnud endale kõrged standardid ja ootame ka teistelt samasugust suhtumist.
Tegutseme avameelselt ning meie jaoks on ülioluline aus ning eetiline lähenemine. Muuhulgas tähendab see seda, et me peame

• veenduma, et ettevõte järgib ülemaailmselt kõiki asjakohaseid seadusi ja määrusi;

• igal tasandil pidevalt tugevdama oma pühendumust eetilistele äri- ja käitumistavadele kooskõlas MSD eetikaosakonna töö ja ettevõtte käitumiskoodeksiga; ja

• kaitsma eraelu puutumatust ülemaailmse eraelu puutumatuse programmi abil.


Mitmekülgsus MSD's

Me hindame oma töötajate mitmekülgset panust ja soovime neile pakkuda avatud, sõbralikku ja lugupidavat töökeskkonda.

Need väärtused ja põhimõtted on meie ettevõttes kõige olulisemal kohal.