Sisselogimine

EETIKA JA LÄBIPAISTVUS

Eetika ja läbipaistvus
​​Kuna miljonid inimesed kogu maailmas sõltuvad meie toodetest, oleme ettevõttena tegutsedes seadnud endale kõrged standardid.
​Meie järelevalve juht, kes annab otseselt aru tegevdirektorile, vastutab kõrgete eetiliste standardite tagamise ja nende järgimise eest terves ettevõttes. Muuhulgas tähendab see seda, et ta peab
​​

Meie järelevalve juht, kes annab otseselt aru tegevdirektorile, vastutab kõrgete eetiliste standardite tagamise ja nende järgimise eest terves ettevõttes. Muuhulgas tähendab see seda, et ta peab

  • veenduma, et ettevõte järgib kõiki asjakohaseid seadusi ja määrusi;

  • igal tasandil tugevdama ettevõtte pühendumust eetilistele äri- ja käitumistavadele ning seda MSD eetika osakonna abil; ja

  • kaitsma eraelu puutumatust ülemaailmse eraelu puutumatuse programmi abil.

Eetikaosakond toetab meie pühendumust eetika ja aususe kõrgeimatele standarditele kõiges, mida me teeme. Seame töötajatele selged ootused ja nad vastutavad oma käitumise eest. Samuti on meil olemas ombudsmani funktsioon ja ülemaailmne nõustamisliin AdviceLine, et anda nõu töötajatele, kes on keerulises olukorras.

Me tegutseme avameelselt ja ausalt. Oleme viimasel ajal astunud olulisi samme, et suurendada läbipaistvust ja avalikustada meie rahalist toetust saavad kolmandad osapooled ja tervishoiuteenuste osutajad, kes esindavad MSD'd või meie tooteid. Samuti tagame, et turustatavate toodetega läbiviidud uuringute tulemused tehakse igal juhul kiiresti kättesaadavaks veebilehel ClinicalTrials.gov.​