Navigeeri üles
Sisselogimine

Meie väärtused

Meie väärtused
 

 Inimeste elu parandamine

 

Meie eesmärk on hoida ja parandada inimeste elu.

Kõiki meie tegemisi tuleb hinnata lähtuvalt sellest, kui edukad me selle eesmärgi saavutamisel oleme. Üle kõige hindame oma võimet pakkuda oma toodete ja teenuste kaudu lahendusi, millest on kasu ja mis pakuvad tarbijatele püsivat rahulolu.
 

 Eetika ja ausus

 

Järgime pühendunult eetika ja aususe printsiipi.

Vastutame oma klientide, MSD töötajate ja nende perede ees, keskkonna ees, kus me tegutseme, ja ühiskondade ees, keda me kogu maailmas teenime. Oma kohustuste täitmisel ei tee me ei ametialaseid ega ka eetilisi järeleandmisi. Meie ja ühiskonna kõigi gruppide vaheline koostöö peab peegeldama kõrgeid standardeid, millesse usume.
 

 Innovatsioon

 

Oleme pühendunud kõrgeima teadusliku taseme saavutamisele ja viime läbi uuringuid, et parandada inimeste ja loomade tervist ning elukvaliteeti.

Püüdleme tarbijate ja klientide kõige kriitilisemate vajaduste tuvastamise poole ning pühendame oma vahendid nende vajaduste rahuldamisele.
 

 Ühiskonna vajadused

 

Taotleme kasumit, kuid seda vaid tööst, mis rahuldab kliendi vajadusi ja on inimkonnale kasulik.

Oleme huvitatud selliste majandusnäitajate hoidmisest, mis meelitavad investeerima novaatorlikesse uuringutesse ja mis lubavad uuringud efektiivselt lõpule viia.
 

 Mitmekülgsus ja meeskonnatöö

 

Oleme väljapaistev ettevõte tänu meie töötajate aususele, teadmistele, kujutlusvõimele, oskustele, mitmekülgsusele ja tiimitööle.

Seetõttu püüame luua keskkonda, kus valitseks vastastikune austus, teineteise toetamine ja koostöö – keskkonda, mis hüvitab pühendumise ja saavutused ning kohandub meie töötajate ja nende pereliikmete vajadustega.
 

 

 

Eetika ja läbipaistvus

Eetika ja läbipaistvus on meie ettevõtte maine nurgakivi.

Käitumiskoodeks: meie väärtused ja standardid

Tutvu meie käitumiskoodeksiga või esita küsimusi ja räägi enda muredest.