Autoriõigused

Autoriõigused

Autoriõigused
Autoriõigused kuuluvad © 1995-2012 Merck Sharp & Dohme OÜ-le („MSD“). Kõik õigused tagatud.

Käesolevaga volitab MSD Teid kopeerima MSD poolt käesoleval leheküljel avaldatud materjale ainult isiklikul, mitteärilisel eesmärgil, nähes samas ette, et kõikides vastavatest materjalidest tehtud koopiates säilitatakse viide autoriõigustele ja teistele siinjuures ära märgitud varalistele õigustele. Kõik internetileheküljed, millele käesolev lehekülg viitab (kas MSD-ga seotud või mitte seotud), säilitavad vastava internetilehekülje autoriõiguste teatises välja toodud õigused. Eespoolmainitud materjale ei ole lubatud levitada, muuta, internetileheküljel avaldada, ega kasutada avalikel või ärilistel eemärkidel.

 Ülaltoodud volitus ei kehti järgnevatele käesoleva internetileheküljega seotud väljaannetele:

 • The MSD Manual of Diagnosis and Therapy

 • The MSD Manual of Medical Information Home Edition

 • The MSD Manual of Geriatrics

 • Nende väljaannete osade kopeerimiseks või nende avaldamiseks internetileheküljel on vajalik taotleda kirjalik luba aadressilt msdeesti@merck.com.

  Mitte midagi siintoodust ei saa tuletamise abil või muul viisil tõlgendada kui litsentsi või õiguse andmist MSD või kolmanda osapoole patendi või kaubamärgi osas. Välja arvatud eespool selgelt välja toodud osas, ei ole mitte midagi käesolevast tõlgendatav kui litsentsi või õiguste andmine MSD ükskõik milliste autoriõiguste suhtes.

  KAUBAMÄRGID

  Kõikide käesoleval internetileheküljel avaldatud toodete nimed on MSD'le, tema tütarettevõtetele või temaga seotud ettevõtetele kuuluvad või litsentseeritud kaubamärgid. Palun lugege lähemalt meie privaatsustingimusi, et teada saada, kuidas MSD kaitseb Teie isikuandmeid.

  See lehekülg on mõeldud Eesti residentidele.